BLOG.matuskocis.sk

články z archívu December, 2010

Klasická mučiareň – pilotná časť

12.Dec, 2010 v kategórii Klasická mučiareň

Tak ako hlásateľky v televízii alebo moderátor v rádiu uvádzajú filmy, či rozhlasové hry, uvádzam aj ja svoj prvý dramatický scenár. Zámerne som nepoužil pomenovanie divadelná hra. Aj keď to malo byť tohto formátu, je veľmi trúfalé nasledovné týmto nazvať. Na úvod, by sa patrilo niečo povedať – v tomto prípade napísať – a uviesť čitateľovi, o čo pôjde. Nemajte prosím veľké očakávania. Vnímajte Klasickú mučiareň v takej správne klasickej divadelnej hre akou klasickou mučiarňou sa bude nasledovný dramaticky scenár javiť.

pridať komentár :, , celý článok...

Obľúbené výroky

Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme si mysleli. — Budha