BLOG.matuskocis.sk

články označené slovom Černobyľ

Inteligentný kat

28.Mar, 2011 v kategórii Seriál

Energiu môžeme vyrábať rôznymi spôsobmi. Nové technológie zreálňujú nové formy a postupy výroby energie. Nie sú dnes tak efektívne či tak lacné – a teda zaujímavé ako jadrová elektráreň. Len malým percentom sa podieľajú na výrobe potrebného množstva energie. Je otázka, do čoho máme investovať ak chceme udržať náš rozvoj a súčasne neznečistiť si planétu tak, aby bolo vôbec pre koho energiu vyrábať. Toto je druhá časť sumáru udalostí a faktov černobyľskej katastrofy. Duch Černobyľu je neustále okolo zničeného reaktora jadrovej elektrárne. Každým rokom je jeho silueta o niečo desivejšia.

4 komentárov :, , , , celý článok...

Duch nad Černobyľom

27.Mar, 2011 v kategórii Seriál

Ľuďom sú zamlčané zázračné nové prírodné vedy súvisiace s pokročilou výrobou energie, pohonu a dopravy. Tieto pokroky zahŕňajú výrobu neobmedzenej čistej energie z takzvaného poľa energie nulového bodu a poľa toku kvantového vákua priestoru okolo nás, a pohon, ktorý bol nazvaný (nesprávne) anti-gravitačný. Pole elektromagnetickej energie sa rozprestiera všade okolo nás. Je vsadené do štruktúry časopriestoru. Môže poľahky prevádzkovať všetky potreby Zeme – bez znečistenia, ropy, plynu, uhlia, centralizovaných verejnoprospešných služieb alebo jadrovej energie. Odhalenie týchto vied vytvorí skutočne novú energetickú ekonomiku umožňujúcu ľudstvu vyriešiť naše najnaliehavejšie problémy globálneho otepľovania, chudoby a drancovania zdrojov. Ale až potom, keď zdroje vyčerpáme. Dovtedy sa energia bude predávať.

pridať komentár :, , , , , celý článok...

Obľúbené výroky

Každá vaša myšlienka je skutočná – je to sila — Prentice Mulford