BLOG.matuskocis.sk

články označené slovom rádioaktivita

Duch nad Černobyľom

27.Mar, 2011 v kategórii Seriál

Ľuďom sú zamlčané zázračné nové prírodné vedy súvisiace s pokročilou výrobou energie, pohonu a dopravy. Tieto pokroky zahŕňajú výrobu neobmedzenej čistej energie z takzvaného poľa energie nulového bodu a poľa toku kvantového vákua priestoru okolo nás, a pohon, ktorý bol nazvaný (nesprávne) anti-gravitačný. Pole elektromagnetickej energie sa rozprestiera všade okolo nás. Je vsadené do štruktúry časopriestoru. Môže poľahky prevádzkovať všetky potreby Zeme – bez znečistenia, ropy, plynu, uhlia, centralizovaných verejnoprospešných služieb alebo jadrovej energie. Odhalenie týchto vied vytvorí skutočne novú energetickú ekonomiku umožňujúcu ľudstvu vyriešiť naše najnaliehavejšie problémy globálneho otepľovania, chudoby a drancovania zdrojov. Ale až potom, keď zdroje vyčerpáme. Dovtedy sa energia bude predávať.

pridať komentár :, , , , , celý článok...

Obľúbené výroky

Všechno je konečné. Tak to říká rozum. I když cit mu do toho často rád kecá. — Jan Werich