BLOG.matuskocis.sk

články označené slovom strach

Osobný tieň

26.Sep, 2010 v kategórii Seriál

Teroristické útoky, prírodné katastrofy, rakovina, smrtiaca chrípka, finančné krachy, absencia hodnôt, strata identity, kríza vzťahov – to je len niekoľko možných ohrození pre človeka v treťom tisícročí. Strach nám zväzuje ruky, hendikepuje nás, brzdí naše aktivity a bráni pokojnému prežívaniu. Tlak na psychiku sa zvyšuje s klesaním vekovej hranice. Nestanú sa z nás individuá bez emócii a radosti zo života?

3 komentárov : celý článok...

Obľúbené výroky

Nechcem, aby to vyznelo ako pretvárka. Ale myslím si, že máme dostatočnú finančnú a spoločenskú silu, aby sme dokázali byť významným faktorom pri zmene spoločnosti. — Guy Laliberté