BLOG.matuskocis.sk

články označené slovom vysoká škola

Moja vysoká škola

21.Nov, 2011 v kategórii Seriál

Prečo som sa rozhodol študovať na Technickej Univerzite, Fakulte elektrotechniky a informatiky v Košiciach? Moje dôvody boli jednoduché a prosté. Nebol to však iba cieľ získať titul inžinier. Vysokú školu som nakoniec dokončil a s odstupom času som sa zamyslel nad jej prínosom pre mňa. Možno tento článok bude prínosný pre tých, ktorí sa chystajú na vysokú školu.

pridať komentár :, celý článok...

Obľúbené výroky

Falošné predstavy o živote potláčajú vnútornú slobodu človeka.