Túto bájku som napísal keď som objavil Ezopove bájky. Napísal som ju ako dieťa tlačenými písmenami nie dávno potom, čo som sa naučil čítať a písať. Námet na túto bájku som získal sledovaním vzťahov ľudí. Bájka bola upravená, ale príbeh bezstarostného, naivného a detského pohľadu na svet tu zostal.

Raz si líška urobila obchod a vymýšľala všelijaké triky, aby tovar predala. Prišiel raz slon a líška mu ukázala zázračnú handru. Slon bez váhania od líšky handru kúpil. Vyskúšal ju na svojom nábytku a zázraky sa skončili.

Bájka hovorí, že všetko si treba poriadne premyslieť a zvážiť. Obchodník má prvoradý cieľ ponúkané výrobky alebo služby predať. Nie je ničím výnimočné, že sa bude snažiť malé či veľké nevýhody zatajiť či zakrývať. Je veľmi dobré čím viac výhodnú ponuku o to viac reálnejšie zvážiť.

Prečítajte si tiež:

  • žiadne relevantné články
Share: