Túto bájku som napísal keď som objavil Ezopove bájky. Napísal som ju ako dieťa tlačenými písmenami nie dávno potom, čo som sa naučil čítať a písať. Námet na túto bájku som získal sledovaním vzťahov ľudí. Bájka bola upravená, ale príbeh bezstarostného, naivného a detského pohľadu na svet tu zostal.

Boli raz dve líšky, ktoré si kúpili nové kožušiny. Avšak s tým rozdielom, že jedna si svoju novú kožušinu kúpila lacnejšie a druhá drahšie. O rok sa stretli. Líška, čo kúpila drahšiu kožušinu, sa pýta tej druhej. „Kam ideš?“ „Kúpiť si novú kožušinu.“

Bájka hovorí, že aj kvalita voľačo stojí. Výroba kvalitného výrobku spotrebúva materiál a využíva technológie, ktoré majú svoju cenu. Ak konečná cena výrobku je nízka je riziko, že výrobný proces neprešiel potrebnými technológiami výroby a neboli použité dostatočne kvalitné materiály.

Prečítajte si tiež:

  • žiadne relevantné články
Share: