Prečo v slávnych muzikáloch hlavný hrdina umrie

Slovo muzikál patrí na dosky divadla. Môže osloviť akéhokoľvek diváka a prilákať ľudí za kultúrou do divadla, pretože len divadlo je jediná vážna vec, a všetko ostatné je len divadlo. Herecké výkony sprevádzané hudbou, pesničkami a tancom vo veľkých výpravných muzikáloch na široké témy mapujúce životy postáv a dejové línie až po ich smrť. Prečo teda hlavné postavy v tých najslávnejších muzikáloch umierajú?

Mám veľmi rád muzikál ako divadelný žáner a všetky popísané muzikály som aj videl – niektoré aj viackrát.

Slovo muzikál pochádza zo skráteného anglického slovného spojenia musical comedy, ktoré označovalo v 1. polovici 20. storočia revue s humoristickými a speváckymi číslami, ktoré spravidla nemali súvislý dej.

Najaktuálnejší (v čase písania článku) veľkolepý pôvodný slovenský muzikál František z Assisi

Strhujúci príbeh zo života charizmatického človeka sv. Františka z Assisi, ktorý je schopný ísť neústupčivo za svojou pravdou a ktorého duša v ťažkom zápase víťazí láskou nad utrpením, ponížením a nespravodlivosťou.

František v posledných minútach v predstavení, po tanci so (sestrou) smrťou UMIERA.

Pôvodný český muzikál Johanka z Arku

Na základe legendy o francúzskej národnej hrdinke vznikol muzikál Johanka z Arku, ktorý sa stal najväčšou udalosťou pražskej muzikálovej scény roku 2000. Originálna súdobá hudba, využívajúca stredoveké postupy, inšpirovaná poetickým libretom. Aj vďaka hviezdnemu obsadeniu získal tento muzikál nebývalý ohlas u divákov aj u kritiky.

Od roku 2000 do roku 2003 bolo v divadle Ta Fantastika v Prahe odohraných cez 800 predstavení, ktoré videlo viac než 350 000 ľudí.

Verila Pánovi, verila svojím hlasom. Pomohla bojovníkom bojovať a vyhrávať. Tu silu jej závidel snáď každý muž. Boh jej vzal slobodu, lásku i krásu a nakoniec jej vzal aj hlasy. Mala tak splniť poslanie.

„Vím co cítíš, hrůzu vyvoleným, ať je to pocta nebo trest, když Pán to chce tak musíme to snést“

Johanka bola na konci predstavenia upálená – UMIERA.

Pôvodný český “dirty“ muzikál Krysař

Krysař je český muzikál napísaný v roku 1996 Danielem Landou na motívy novely Viktora Dyka, inšpirovaný nemeckou povesťou z trinásteho storočia. Réžia Mirjam Landa. Premiéra v divadle Ta Fantastika 7. december 1996.

Krysař! To je symbol hnevu a pomsty. V starých legendách o Krysařovi, hybné mechanizmy spúšťajú správanie obyvateľov voči Krysařovi. V neposlednom rade sú dôležitým motívom Krysařovho hnevu aj peniaze, keď za svoju prácu nedostane zaplatené. V tomto príbehu je to ale trochu inak. Chod budúcich vecí, ovplyvňuje predovšetkým Krysařova láska k Agnes. Krysařovi tu tiež nezaplatili, ale to je pre našu koncepciu príliš slabý dôvod na uvoľnenie toľkej nenávisti, akej je človek vôbec schopný.

Túžba po naplnení citov, ale zároveň aj po pomste je zárukou strhujúceho divadla – muzikálu Krysař. Svojská hudba Daniela Landu, niekedy drsná, inokedy podmanivo ľúbivá, vyniká expresivitou a vytvára skvelý podtext kontrastom dramatického príbehu. Krysař má zachrániť mesto pred krysami. Ústredným motívom príbehu je však jeho láska k starostovej dcére a predsudky „cnostných“ občanov. Stávame sa svedkami toho, ako má láska až nebezpečne blízko k nenávisti. A práve blízkosť týchto dvoch pólov je zdrojom napätia ústiaceho do drámy.

V tomto predstavení umierajú všetci, avšak Osud to urobí tak, že hlavného hrdinu a Agnes predsa len nechá nažive. Osud Krysařovi povie, že on si ho vybral ako prostriedok k udržaniu rovnováhy medzi ľuďmi a prírodou. Potom Krysařa vyzve, aby odišiel s Agnes niekam ďaleko a skúsil začať nový život. Osud odoberie Krysařovi jeho píšťalu.

Nesmrteľný a najúspešnejší pôvodný český muzikál Dracula

Pôvodný český muzikál Dracula bol uvádzaný v rokoch 1995 – 98 v pražskom Kongresovom centre. Jeho svetová premiéra sa uskutočnila 13 októbra 1995, réžia Jozef Bednárik. V priebehu tohto obdobia navštívilo predstavenie viac než 1,2 milióna divákov. Muzikál Dracula je najúspešnejším pôvodným muzikálom v histórii Českej republiky.

Polovica 16. storočia. Vojsko krutého kniežaťa Draculu drancuje okolité dediny. Prchajúci obyvatelia hľadajú spásu v kláštore. Kľudná omša je narušená v pádom utečencov. Dôstojný kňaz utečencov ukľudňuje vierou v božiu spravodlivosť. Potulný mních pochybuje a poukazuje na Draculovu bezbožnosť, ale nakoniec je chorálom veriacich ukľudnený. Zrazu do kláštora vtrhne Dracula s hordou čiernych rytierov a vyhlasuje kláštor za svoj majetok. Kňaz proti nemu odvážne vystúpi, ale nezabráni rabovaniu a vraždeniu. Keď v jeho náručí dokoná ťažko ranený potulný mních, ktorý ho chcel chrániť aj keď ich predtým všetkých varoval, vyhŕkne nad Draculom slová prekliatia, ktorými ho odsúdi na večný život a nekonečnú túžbu po krvi. Potom je kňaz zabitý, s ním všetci veriaci a kláštor je vydrancovaný a vypálený…

Dracula získava nesmrteľnosť (nie ako dar ale ako prekliatie) nakoniec je nesmrteľnosti zbavený a UMIERA.

Akčná muzikálová lovestory Traja mušketieri

Romantický príbeh o priateľstve, láske, ale tiež o intrigách a nenávisti sa odohráva v prvej polovici 17. storočia, kedy vládol Francúzsku Ľudovít XIII. Ten sa však viac než o štát zaujímal o organizovanie pleso a iných svetských radovánok. Vládu nad štátom držal vtedy pevne v rukách kardinál Richelieu – človek vzdelaný, inteligentný, zrodený pre politické machinácie.

Jeden z muzikálov, pre ktorý neplatí umieranie. Ani jeden z hlavných hrdinov NEUMIERA.

Pôvodný slovenský muzikál Martina Kákoša – Jany Kákošovej – Henricha Leška Bathoryčka

Jej ťažký osud, rozporuplná postava a nevyjasnený súdny proces nenechávajú chladnými ani umelcov ani nás, bežných ľudí. A takto spracovaný muzikál uviedlo aj Divadlo Jonáša Záborského v Prešove od 12. februára 2005 do 19. októbra 2007 v 72 odohraných predstaveniach.

Alžbetu uväznili na Čachtickom hrade kde (21.8.1614) UMIERA.

Muzikál Galileo

Muzikál Galileo sa opiera o silný dramatický príbeh, v ktorom diváci nájdu všetko, za čím na muzikály tak radi chodia. Lásku, vášeň, intigy, nenávisť, romantický boj jedinca proti spoločnosti. Už z tohto je zrejmé, že muzikál Galileo nebude ani v najmenšom suchopárnym životopisom slávneho vedca, známeho z učebníc, ale výpravným predstavením plným nečakaných dejových zvratov, prístupný a zrozumiteľný najširšej verejnosti.

Podľa tohto muzikálu Galilea odsúdili na doživotné väzenie, pretože „se Bohu rouha s nenávistí, ať ho oheň očistí“ a to podľa toho, ako si kedysi dávno (nesprávne) vykladali texty z Biblie.

Ide o 10. knihu Jozue Starého zákona, podľa nej Boh na požiadanie zastavil Slnko na oblohe. Galileo sa úprimne bráni a vzbudí tak veľkú nevôľu celého zhromaždenia. Galileo Galilei v muzikáli UMIERA (v roku 1642). Cirkev bola (a je aj dnes?) proti vede.

Po 350 rokoch cirkev uznala svoju chybu, a Galileo Galilei bol úplne rehabilitovaný. Pápež Ján Pavol II. odsúdenie Galilea označil za poľutovaniahodný historický omyl. Nemalo by trvať TAK strašne dlho, odčiniť svoje krivdy.

Muzikál Kleopatra

Muzikál Kleopatra v sebe nesie históriu Ríma a Egypta, ale tiež neobyčajný osud jednej ženy, Kleopatry, ktorá, ako vieme, bola veľmi múdra, krásna a v prvých chvíľach tiež šťastná. Až kým sa však situácia v Ríme nezačala obracať k horšiemu.

Kleopatra spácha samovraždu – UMIERA.

Muzikál GOLEM (legenda ožíva)

Výpravný muzikál Golem, veľkolepý historický príbeh z dejín starej židovskej Prahy z doby cisára Rudolfa II premierovaný v  divadle Hybernia. Hudbu skomponoval Karel Svoboda, libreto napísal Lou Fanánek Hagen. Medzi hlavnými protagonistami sa predstavujú Petr Muk, Petr Kolář, Josef Vojtek, Kamil Střihavka, Lucia Šoralová, Jiří Korn, Martin Pošta, Ilona Csáková, Petra Janů, Vilém Čok, Bohouš Josef, Tomáš Savka.

A ešte si musím niekedy vybaviť rest a vidieť muzikál Hamlet. Ale to už len na DVD ako záznam z predstavenia.

A ešte sa teším na ďalší pôvodný slovenský muzikál MÁRIA ANTOINETTA (v prešovskom DJZ)

Mária Antoinetta bola francúzska kráľovná. Ona a jej muž Ľudovít XVI. boli popravení počas Veľkej francúzskej revolúcie. Takže opäť predpoklad na úspešný muzikál s „fatálnymi následkami“ pre hlavnú postavu.

Nie sú to jediné muzikálové predstavenia, ktoré som videl, avšak tieto sú o niečo známejšie. V týchto ďalších sa väčšinou neumiera. Napríklad teda – My Fair Lady, BEATLES zos A uprostred, Fidlikant na streche, Oliver Twist, POKRVNÍ BRATIA, HELLO, DOLLY!

Takže záverom. Je azda náhoda, že vo väčšine muzikálových príbehoch sa umiera? Asi je to veru veľmi atraktívne v muzikálovom príbehu nechať hlavného hrdinu na konci predstavenia umrieť.

 

na úplný záver. Muzikál ktorý som najprv počul a potom aj videl (prví budú poslední a poslední budú prví Mk 10:31)

Jesus Christ Superstar

Je rocková opera, ktorú vytvorili autori Tim Rice a Andrew Lloyd Webber. Vznikla v roku 1969. Česká produkcia muzikálu mala premiéru v roku 1994 v pražskej Spirále až do roku 1998. Príbeh vychádza z Nového zákona a spracováva posledných sedem dní života Ježiša Krista z pohľadu toho, kto ho nakoniec zradil – Judáša Iškariotského. Je postavený na momentoch Ježišových posledných dní, ako je príchod do Jeruzalema, vyhnanie priekupníkov z chrámu, posledná večera, Judášová zrada v Gethsemanskej záhrade, a tiež súd Piláta, Heroda, bičovanie a následné ukrižovanie.

Ježiš Kristus bol ukrižovaný na kríži, pochovaný vo vypožičanom hrobe a na tretí deň vstal z mŕtvych.

Neodpustím si zopár textov piesní z tohto muzikálu z českej produkcie:

Trápení a spousty denních strastí
Já i ty ve víně utápíš
V pozdních hodinách hlas ti náhle umlká
a štěstí zdá se na dosah i blíž
Apoštolské písně krajem zazní
Sepíšeme pěknou řádku knih
V dalších staletích budou v bázni
Listovat a číst v našich evangeliích

Blízkost tvou stále cítím
zdá se však v nepořádku v mnohé kolem nás.
Kéž se všechno vrátí, pojďme příběh náš
[: psát od prvních řádků :]

Prečítajte si tiež:

Share: