Masívne Aplikovaný Infarktový Systém

Prinášam svoj osobný pohľad na modulárny akademický informačný systém MAIS, ktorý bol nasadený po viac ako dvojročnej prípravnej a testovacej prevádzke. Vystriedal na svoju dobu vynikajúci Informačný systém Študent. Ťažko mi je hodnotiť 15 podstránok MAIS – rozhrania študent virtuálneho konta pre študenta piateho ročníka. Mal som však o čom písať.

Projekt realizuje tím firmy Dupres Consulting s.r.o. Používa sa v ostrej prevádzke na Trnavskej univerzite v Trnave, Technickej univerzite v Košiciach, na Prešovskej univerzite v Prešove a na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Obávam sa, či sa pridajú aj ďalšie univerzity. Obsahuje samostatné rozhrania Pedagóg, Študent, Referent, Elektronická prihláška, Administrátor a Verejný portál. Budem opisovať nasadenie rozhrania Študent, tak ako ho vidím ja ako študent piateho ročníka. Hodnotiť budem jeho používanie, poskytované informácie a hlavne funkčný model tohto systému.

Do ostatných rozhraní a modulov nevidím, tie nemôžem zhodnotiť. Domnievam sa, že je nasadenie ostatných rozhraní oveľa lepšie, pretože už horšie ako rozhranie študent byť azda nemôže. Som sklamaný, že MAIS vychádza k používateľom a prezentuje sa to ako super úžasná aplikácia a ešte navyše modulárna, pričom schopnosť modulárnosti nie je využitá ani na 10 percent. Nasadenie rozhrania Študent sa neoplatí komentovať. Je to zlé.

Na predmete Technológia softvérových projektov sme sa učili, ako navrhnúť softvér, ako realizovať požiadavky od klienta, ako vytvoriť funkčný dátový a riadiaci model nejakej aplikácie. Učili sme sa ako má kvalitná aplikácia vyzerať. Fakulta elektrotechniky a informatiky by mala ísť príkladom, alebo si azda mám myslieť, že v praxi je to inak? Nasadenie MAISu tak, ako ho vidím ja ako absolvent TUKE FEI je ukážka ako by to nemalo vyzerať. Dokonca som bol v rámci predmetu Technológia softvérových projektov 2 riešiteľom aplikácie, ktorá mala výrazne lepšie prepracovaný systém ovládania a zobrazovania informácii ako je to v tomto drahom modulárnom systéme (porovnanie IS Študent a MAIS).

Neviem prečo má aplikácia samostatný prekladový formát pre vykonávacie súbory (.mais). Aj predchádzajúci informačný systém používal vlastný formát pre súbory a ukázalo sa to neskôr ako nesprávne riešenie, keďže nebolo možné robiť dodatočné zmeny po „expirácii“ autora tohto formátu. Ak sa o 5 rokov celý projekt zastaví, nebude živej duše, ktorá by rozumela tomu, čo je obsahom súborov vo formáte .mais. Myslím si, že nie je na to dôvod používať vlastný formát. Existuje dostupná technológia, programovacie jazyky a metódy, na programovanie riešení pre úlohy a problémy, ktoré má MAIS plniť. Dôkazom, že to takto funguje sú Google Docs, Terapad Pro, Google Analytics, Zoho writer 2 a mnoho ďalších.

Členom tímu Dupres Consulting s.r.o. rád poskytnem bližšie informácie, ako sa tvorí aplikácia, ktorá je na používanie jednoduchá, má užívateľsky sústredený (tvorený) obsah, služby a API, aplikačné spracovanie a využíva modulárnosť na 100%. Prípadne ďalšie aplikácie, ktoré sú neporovnateľne lepšie ako MAIS.

Skúste si zobraziť preložený zdrojový kód úvodnej index stránky po prihlásení. Neoplatí sa mi to komentovať. Pýtam sa tiež na čo mi sú odkazy na ostatné fakulty po prihlásení do môjho virtuálneho konta. V osobných nastaveniach mám nepotrebné informácie ako sú čísla čipových kariet, číslo študenta, číslo štúdia. Tiež sa pýtam, ako využijem informáciu Kód predmetu. Všetko sú to pre mňa, ako študenta, nepoužiteľné čísla. Chýba mi tiež support vo forme online formulára, kde môžem napísať svoj postreh, prípadne sa niečo spýtať. A nie mailovať na nejaký fakultný mail.

Medzi použitými technológiami nevidím Ajax a ani využitie javascriptových knižníc. Načítavanie iba konkrétnej časti webovej stránky (a využitie XMLHttpRequest) patrí dnes k prvým požiadavkám pre internetové aplikácie pre použitie v prevádzke so samostatným aplikačným serverom. Rovnako tak použitie frameworku ako je to v obľúbenej aplikácii Facebook. Nemôžem však písať o tom, že ho MAIS nemá, keďže to nie je vidieť. To, akým spôsobom sa aplikácia MAIS javí, sa domnievam, že ho má na veľmi nízkej úrovni, alebo dokonca vôbec. Bez frameworku sa dnes veľké aplikácie neprogramujú.

Prekvapila ma informácia, že odporúčaným prehliadačom na prácu s MAISom je Mozilla Firefox. Pričom údaj z novembra 2008 vraví, že Mozilla firefox má podiel 31,1%. Vedúcim prehliadačom, pre ktorý by mal byť prioritne MAIS programovaný a testovaný je Internet Explorer s podielom 59,5%.

Po kliknutí na záverečná práca vidím informácie o mojej záverečnej práci až po jej samotnom nájdení v dlhom zozname všetkých záverečných prác. Nezmysel. Tieto informácie, ktoré získam kliknutím na zobraziť mám ako študent mať po prvom kliku na menu. Chýba hodnotenie, posudok, priame údaje o pridelení zadania záverečnej práce.  Chýba tiež abstrakt upravený študentom, alebo zjednotený s vedeckou knižnicou TUKE, ktorá abstrakt má. Knižnica má oveľa viac informácii ako MAIS. Priestor na tieto údaje tu je, ale chýbajú a nechápem prečo. Pýtam sa, na čo mi je informácia databázového typu ako je ID mojej práce. Moja práca ma ID 392 a to ma absolútne nezaujíma. MAIS nepodporuje informáciu, že som nezískal zápočet. Pravdepodobne tieto informácie do MAISu z predchádzajúcich rokov neboli prenesené. Všimol som si akýsi vážený študijný priemer: 60.9565. Mám veľký úsmev. Zrejme je vypočítaný z hodnoty 100. Takže to sa asi zmenili normy alebo čo. Doteraz to bolo číslo známok a nie percent. Chcel by som vidieť, či niekto dostal prospechové štipendium, keby sa tieto čísla bez delenia vložili do inej aplikácie, ktorá určuje kto dostane a kto nedostane štipendium a v akej výške. A pritom systém MAIS v plnej miere zodpovedá novele zákona 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľmi vtipné sú pre mňa aj aktuálne informácie v ktorých samozrejme nechýba upozornenie o odstávke systému. Keby to aspoň nebolo každé dva dni.

04.06.2009
Odstavka systemu MAIS
4.6.2009 19:00-20:00
Dna 4.6.2009 od 19:00 do 20:00(odhadovany cas) bude odstavka systemu MAIS z dovodu upravy systemu.

02.06.2009
Odstavka systemu MAIS (serverov)
6.6.2009 8:00-15:00
Dňa 6.6.2009 od 8:00 do 15:00(odhadovaný čas) bude systém MAIS nedostupný, z dôvodu údržby serverov.

Keď už potrebujem spraviť odstávku, plánujem ju na offtime, čiže nočné hodiny. Pripomínam, že je uvedené, že MAIS je v OSTREJ prevádzke. Odstávky a úpravy systému sa mali úplne doriešiť v testovacej prevádzke (systém MAIS bol ohlásený už keď som bol TRETIAK a vyberal som si semestrálny projekt) Mám si snáď myslieť, že MAIS je šitý horúcou ihlou? Ak tomu tak je, tak radšej prosím dajte späť IS študent. Ak by som urobil ja to isté pri programovaní internetovej aplikácie na hodnotenie vedomostí (je hlavnou časťou mojej diplomovej práce), a odovzdal nedokončenú aplikáciu, pravdepodobne by som diplomovú prácu neobhájil (je myslené odovzdanie nefunkčnej aplikácie, čo je výsledkom neschopnosti študenta naprogramovať systém správne). Ešte raz upozorňujem kompetentných, že máte napísané, že MAIS sa používa v ostrej prevádzke.

Snažím sa vyjadriť svoj názor na MAIS, tak ako ho vidím ja, no musím sa skloniť pred nasledovným funkčným výmyslom. Isté informácie sa neustále posielajú metódou post, čo zabraňuje použitiu tlačítka späť alebo obnovenie stránky F5 (namiesto toho vybehne dialógové okno s upozornením). Tieto tlačidlá sú bežne pri práci s aplikáciou používané skúsenejšími používateľmi formou mouse gestures. Možnosť vrátiť sa späť kliknutím na tlačítko v internetovom prehliadači je intuitívna. Takýto softvér má, tlačítka na navigáciu pretože sa bežne na webových stránkach používa. Tím programátorov MAIS použil nasledovnú trápnosť.

<form id=“vyber_stud_program“ method=“post“ class=“right“

action=“zvolStudijnyProgramStudia.mais“>

<div>

Študijný program štúdia:

<img style=“margin-top: -1px; margin-bottom: -2px“

src=“img/student/icon-stud_platne.gif“

alt=“Platné“

title=“Platné“ />

<strong>2643IST11,

Informačné systémy a technológie

(5.rok,

LS),

FEI</strong>

</div>

</form>

Dovolím si tvrdiť, že spomínaná vada tejto aplikácie je absolútne smiešna. Odporúčam tieto POST premenné odosielané formulárom každým kliknutím posielať prostredníctvom SESSION, COOKIES, alebo si ich jednoducho po prihlásení držať nemenné.

Dnes sa v tabuľkových prehľadoch používa striedanie otieňov dizajnu (myslené striedanie tmavého a svetlého riadka tabuľky). Ide o inteligentný dizajn. Poskytol by som pre návrhárov grafického layoutu základné školenie v tejto oblasti, resp. odporučím literatúru alebo internetové zdroje.  Alebo sa páni návrhári chváľte riadkami v tabuľke oddelenými čiarou. Veď prečo nie.

Vo všetkých výpisoch vo forme tabuľky je na konci aj legenda, čo daná skratka znamená. Použitie skratky v úzkom stĺpci tabuľky je formalitou. No však zrejme na podstránke Hodnotenie predmetu štúdia použijem buď vlastnú fantáziu, alebo slovník termínov https://mais.tuke.sk/dokumenty/MAIS_slovnik_pojmov.pdf

Čo sa týka miesta je maximálne dostatočný na vypásanie celého názvu. Ak by som bol šéfom návrhára, a uvidím takéto šetrenie miesta, návrhár letí zo svojej pozície v okamihu, keď mi tento návrh ukáže. Skratky sú použité v tabuľkových výpisoch, avšak tieto skratky sú v DÁTOVOM SKLADE tejto super aplikácie uložené aj celým názvom. Predpokladám, že to tak je. A preto nie je dôvod nepoužiť inú premennú, ktorá bude obsahovať načítanú hodnotu z databázy celým názvom a nie skratkou termínu. Vadia mi skratky na iných ďalších miestach ako je skratka LS, kde nie je legenda a je dostatok miesta  na vypísanie celého názvu Letný semester. Rovnako tak aj Fakulta: FEI Obdobie: LS. Ešteže na podstránke Prehľad termínov hodnotenia predmetu štúdia sú názvy predmetov celé, a nie ich skratky. Nejakým zázrakom sa do premennej dostala celá hodnota a nie skratka predmetu.

Nehodlám znižovať úroveň tohto článku a hodnotiť túto časť výpisu Zvolené predmety štúdia. Ak nie je otestovaná funkčnosť výstupov, tak podstránka do ostrej prevádzky nesmie ísť. Veď stačí neaktivovať modul, ktorý neurobí odkaz v menu. Na tejto stránke, v mojom prípade pre piataka, nie sú žiadne informácie a predsa sa zobrazila. Ak by som takúto možnosť v mojej aplikácii odovzdanej ako zadanie k zápočtu na predmet TSWP2 vo funkčnom modely pripustil, tak sa o zápočet bojím!

Nevidím využitie žiadneho otáznika, návodov, vysvetliviek, podobne ako to majú aplikácie od „googlačov“. A pritom, že vznikol a používa sa MAIS nikto nevraví, nikto nepoukazuje aha, máme ho, pozrite sa, aký je úžasný. Nikto sa nesnaží MAISovi priblížiť, podobať sa mu. Naproti tomu, každý by najradšej mal aplikovanú niektorú z výborných funkčných nápadov od „googlačov“. Ja už som sa rozhodol. V budúcej aplikácii si informácie po prihlásení budem neustále posielať metódou post, a tak znemožním konfortne používať aplikáciu tlačítkami späť a obnoviť.

Myslel som si, že nebudem mať o čom písať. Myslel som si, že na tých 15 podstránkach, ku ktorým sa mám možnosť preklikať po prihlásení do virtuálneho konta v rozhraní študent nájdem maximálne 2, alebo 3 funkčné chyby. Že tu nájdem to, čo som opísal som skutočne prekvapený. Ja som svoje už napísal, aj keď zďaleka nie všetko. Navyše, keď som videl iba jedno rozhranie. Nech si o tom urobia úsudok zodpovední. Musel by som sa hanbiť, ak by som bol členom tímu vývojárov MAISu.

Chcel by som vidieť študenta, ktorý je spokojný s informáciami, ktoré mu MAIS poskytol. MAIS je predchodca „ešte lepšieho” informačného systému. Študenti si už zvykli, že keď niečo chcú zistiť, alebo vybaviť majú na to študijné oddelenie, katedry (pani Sidárovú – platí pre odbor VTI) a nie MAIS na úrovni aplikácie s rozpočtom v 6 ciferných číslach. Oveľa vážnejšie funkčné chyby sú pri rozhraní Pedagóg. Aj keď som ho nevidel, dovolím si opísať stav tohto rozhrania podľa toho, čo o ňom tvrdia profesori. Tí sú na rozdiel od študentov nútení s aplikáciou pracovať.  Otvorene hneď niekoľko profesorov priznáva, že majú zlé sny, ak majú zapisovať zápočty do MAISu. Úprimne ich ľutujem.

Prečítajte si tiež:

  • žiadne relevantné články
Share: