Elektronický dotazník od tvorcov Zadanie.sk

Chcel by som vám dať do pozornosti nástroj pre: online dotazníky, tvorbu dotazníkov, elektronické dotazníky, prieskumy trhu, ankety, marketingové prieskumy, analýzy, štatistiky, formuláre, zber dát, vyhodnocovanie, grafy, tabuľky. Chcel by som vám predstaviť internetovú aplikáciu od tvorcov Zadanie.sk, ktorá umožňuje napríklad vytvoriť pre študentov dotazník do vlastnej záverečnej práce.

Po dlhej príprave, vývoji a rozhodovaní mi kolega Matej Lukáč ukázal svoj koncept aplikácie pre tvorbu elektronického dotazníka. Už dávnejšie sme totiž objavili niekde na internete podobnú službu. Chceli sme to spojiť s naším súčasným projektom Zadanie.sk a ďalšími, ktoré pripravujeme. Chceli sme rozšíriť a pokračovať ďalej v rozvíjaní našej ponuky služieb pre vysokoškolských študentov (ale nie samozrejme len pre nich).

Po polroku programovania, ladenia sme uviedli na svet službu eDotazník.sk, ktorú teraz opíšem na základe prehliadky z tejto domény. Všetky nám známe služby, ktoré medzi tým vznikli a pôsobia chceme predbehnúť a ponúknuť lepšie služby a hlavne viac a kvalitnejšie. Uviedli sme niekoľko úplne jedinečných nástrojov a možností pre elektronický dotazník. Pre vyššiu atraktivitu sme pre hotový eDotaznik pripravili viacero pripravených šablón, zamerané pre jednotlivé odvetvia. [singlepic id=5 w=320 h=240 float=right]

eDotaznik nielen obsahovo ale aj vizuálne púta pozornosť. Prepracovali sme naše grafické návrhy tak, aby vďaka nim a spustenému prieskumu získal dotazník vyšší kredit. Jedine s dotazníkom vytvoreným u nás na doméne edotaznik.sk sa máte s čím pochváliť alebo zaujať. Všetky typy šablón eDotaznikov sú vhodné na akékoľvek navolené prvky v nastavení eDotaznika. Všetky typy otázok sa v každom farebnom prevedení zobrazia rovnako. Šablóny eDotaznika neobsahujú žiadne reklamné prvky a žiadne externé odkazy, čím zaručujeme profesionálnu úroveň vzhľadu dotazníka a celkového prieskumu. Jedine takýmto spôsobom je možné zaručiť respondentom nerušene sa sústrediť a korektne vyplňiť eDotaznik.

[singlepic id=6 w=320 h=240 float=left] Vytvorenie dotazníka pre akékoľvek prieskumy je u nás jednoduché a intuitívne. Po registrácii získavate prístup k jedinečným možnostiam a funkciám pre tvorbu dotazníka. Vy sami, bez znalostí programovania, môžete vytvoriť online dotazník spustiť ho následne aj vyskúšať. Bez žiadnych poplatkov pri registrácií.

Akonáhle skončíte s tvorbou dotazníka, môžete ho ihneď začať rozposielať medzi svojich klientov prostredníctvom mailu, sociálnych sietí alebo banerom či widgetom s vlastným textom. Odkaz s banerom alebo ikonkou dotazníka si môžete umiestniť aj na stránku a po kliknutí sa vaším návštevníkom zobrazí dotazník pripravený na vyplnenie. Využívame aj doménu a našich registrovaných študentov, ktorí môžu na doménach našich projektov dotazník vidieť a vyplniť. Túto voľbu si zvolíte označením verejného dotazníka. Ak chcete mať istotu, že dotazník každý vyplnil iba raz, zapnete si overovanie IP adresy.

Najväčšie prednosti eDotaznika spočivajú vo využívaní „online“ prostredia, čiže aj možností ktoré web v dnešnej dobe poskytuje.
V prvom rade je to video a audio formát. Respondent vyplňujúci dotazník môže vidieť kvalitný zdroj informácií o produkte alebo službe vo forme videa – zvuku jednoduchým vložením „kódu-odkazu“ do dotazníka z youtube.com. Takto respondent má možnosť dostávať vizuálne informácie. Vraví sa, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Lepšie raz počuť, ako stokrát čítať.

Pomocou našej pripravenej služby je naozaj jednoduché vytvoriť a riadiť prieskum online. Po jednoduchých troch krokoch je autor pripravený spustiť prieskum. [singlepic id=7 w=320 h=240 float=left]. Vytvorený je logický sled nastavení, ktorými môže autor postupne upravovať dotazník podľa svojho želania. Pre menej náročnejších sú vopred pripravené farebné šablóny v balíku BasicPack. Samozrejmosťou je možnosť formátovať text, zarovnávať, upravovať ako v kancelárskom balíku „office“. Náročných užívateľov potešia profesionálne grafické návrhy šablón pre rôzne prieskumy zamerané do rôznych odvetví.

1.) krok – Nastavenie eDotaznika

 • výber štýlu dotazníka (šablóny)
 • rozdelenie dotazníka na strany
 • navolenie farieb pozadia alebo textu
 • formátovanie textu otázok a odpovedí

2.) krok – Textová časť eDotaznika

 • voľba názvu eDotaznika
 • vkladanie úvodného textu – formátovanie
 • vkladanie záverečného textu (poďakovanie) – formátovanie

3.) krok – Otázky a odpovede

 • pridávanie a zadávanie otázok
 • výber vhodného typu odpovedí

Na prieskume je pre respondenta najdôležitejšia otázka. Kvalitný dotazník by mal obsahovať najrôznejšie typy otázok. Do svojho dotazníka môže autor zaradiť 9 typov rôznych druhov odpovedí pre balík BasicPack. Okrem základných „zaškrtávacích“ odpovedí môže autor využiť odpoveď pre zadanie intervalu, hlasovanie, či obrázkovú odpoveď. V rozšírenom balíku CustomPack môže navyše využiť ďalšie 3 typy otázok. Audio/video otázku pre pridanie videa z napr.: www.youtube.com a video.google.com. Stačí len skopírovať HTML kód s vybraným videom a vložiť k otázke alebo odpovedi. Teda v CustomPack balíku teda môžete využiť až 12 typov odpovedí.

Podrobný popis každého typu odpovedí:

 • výber (1 možnosť z N možností) – otázka obsahuje viac možností na výber. Respondent si môže vybrať iba jednu odpovedeď.
 • zaškrtávanie (x možností z N) – otázka obsahuje viac možností na výber. Respondent môže označiť akúkoľvek odpoveď. Napríklad žiadnu alebo všetky. Samozrejmosťou je tiež možnosť na konci otázok ponúknuť textové pole pre vloženie inej odpovede z ponúkaných
 • rolovacie menu (1 možnosť z N) – táto otázka vychádza z prvého typu avšak obsahuje rolovacie menu kedy respondent musí vybrať aspoň jednu z N odpovedí.
 • kratšia slovná odpoveď – (jedno slovo alebo riadok) ide o otázku, ktorá zbiera to, čo respondent vyplní v textovej forme. Z tejto otázky sa štatistiky nerobia. Tento typ je určený pre krátke odpovede napríklad: Napíšte Váš názor na…. Odpoveď od respondenta je slovo alebo veta.
 • dlhšia slovná odpoveď (viac riadkov) – tento typ otázky je rovnako bez štatistických údajov a zbiera len to, čo respondent vyplní. Je určený aj pre veľmi dlhé odpovede. Napríklad ak chcete požiadať respondenta o stanovisko, alebo jeho názor. Môžete sa ho napríklad v prieskume opýtať: Napíšte, čo si myslíte o kvalite našich výrobkov.
 • interval (od – do) – typ odpovede negeneruje žiadne grafy a štatistiky. Zbiera len ohraničené hodnoty. V dotazníku si môžete nastaviť jednotkovú mieru. Môžete ju nastaviť napríklad na (EUR) a opýtať sa respondenta: V akom intervale si predstavujete svoj plat? Respondent vyplní len čísla. V inej otázke ako jednotkovu mieru môžete nastaviť (ks) a opýtať sa koľko kusov tovaru nakupujete pri bežnom nákupe.
 • hodnotenie (od 1 – do 10) – tento typ otázky je anketového typu. Nastaviť si môžete spodnú a vrchnú hranicu. Napríklad v otázke v ktorej má respondent hodnotiť kvalitu Vášho výrobku si hranice nastavíte od 1 do 10. Pre iný produkt si tieto hranice môžete nastaviť napr. od 1 do 5.
 • obrázková (odpoveď je vybraný obrázok) – systém obsahuje možnosť pridať aj obrázky ako odpovede pre výber. Respondenta sa môžete opýtať aby Vám vybral vaše budúce logo. Kliknutím na obrázok vyberie svojho favorita.
 • audio / video (3 rôzne typy)– balík Custom Pack obsahuje možnosť doplniť si do dotazníka audio alebo video otázku. Oba z týchto multimediálnych materiálov si môžete jednoducho a zdarma nahrať na youtube.com a pod. a následne prostredníctvom linky-kódu pridať do dotazníka.
  • odpoveď je dlhšia slovná odpoveď – táto otázka umožní pre respondenta spustiť napríklad váš reklamný spot ku ktorému sa respondent môže vyjadriť, okomnetovať alebo napísať pripomienky
  • odpoveď hodnotenie od 1 – do 10 – tento typ odpovedi znamená pre váš prieskum možnosť hodnotenia. Môže ísť napríklad o hodnotenie hudobného podkladu. Je možné nastaviť stupnicu napríklad od 1 do 3.
  • odpoveď je výber 1 možnosti z N nožností – otázka obsahuje hneď niekoľko audio ukážok alebo video ukážok. Respondent si postupne môže všetky vypočuť alebo pozrieť. Následne vyberie ten multimediálny obsah, ktorý sa mu najviac páči.
 • áno / nie (odpoveď na otázku je áno alebo nie) – tento typ odpovede je vyhradený pre preferenčné otázky, kde sa respondent má výhradne rozhodnúť pre jednu alebo druhú možnosť. Nastaviť je môžené hranicu kladnú aj zápornú. Môžete vytvoriť otázku s odpoveďami Áno / Nie, alebo Súhlasím / Nesúhlasím, Podporujem / Nepodporujem atď.

Najdôležitejšou vecou pri prieskume je výstup v podobe dát, údajov a štatistík. Dali sme si záležať na tom, aby po ukončení prieskumu ste mali k dispozícii všetko potrebné pre jeho zhodnotenie. Tento zber a vyhodnocovanie dát predstavoval pre mňa najväčšiu programátorskú výzvu v tomto projekte. Dokázali sme ponúknuť všetko, čo aj naša konkurencia.

Systém eDotaznik generuje originálne grafy ku každej jednej otázke či už ako „koláčový graf“, alebo „stĺpcový graf“. Tieto priebežné výsledky je možné sledovať v reálnom čase aj počas prieskumu. Ide o predbežné výsledky. Príprava prieskumu práca s dotazníkom a ako aj jeho spustenie je úplne zadarmo. Jedine grafy, výsledky a zozbierané dáta podliehajú uhradením licencie. Je úplne jedno kedy to autor dotazníka urobí. Po spustení dotazníka sa začína odpočítavať počet dní predplatenej licencie. Po vypršaní licencie sa prieskum uzavrie. Dotazník nebude možné vyplniť a zozbierané výsledky budú vo forme finálnych výsledkov, ktoré bude možné súhrne exportovať do viacerých formátov ako sú Microsoft Excel (.xls), Adobe Acrobat Reader (.pdf), Comma-separated values (CSV). Licenciu a teda trvanie prieskumu môže autor kedykoľvek predĺžiť. Súhrné výsledky sa po uzavretí prieskumu ukladajú ešte 7 dní.

Medzi formáty exportu výsledkov patrí formát .csv. Obsahuje surové dáta, ktoré je možné importovať napríklad do internej databázy alebo programov ktoré tento typ exportu podporujú. Klasickým tabuľkovým exportom je .xls export pre program Microsoft Excel. Tieto výsledky si môže autor vygenerovať z celého prieskumu všetkých otázok, ktoré obsahujú štatistické údaje a jednoducho uložiť na disk. Obrázky grafov je možné uložiť a zakomponovať aj do záverečnej práce. Študent nemusí používať ďalší balík programov. Oddelený export majú aj textové odpovede, ktoré respondent vypĺňa vpisovaním textových odpovedí. Dostupný je tiež aj export v predpripravenej šablóne v exporte bez možnosti úpravy vo formáte .pdf. Takýmito štatistikami je možné prezentovať sa medzi klientmi, alebo priamo vložiť vytlačený dokument napríklad do výročnej správy, referátu alebo diplomovej práce.

Kombináciou týchto jedinečných možností otázok, profesionálnych šablón, vlastných nastavení získavate silný nástroj pre vytvorenie onlnie prieskumu pomocou systému eDotaznika.

Prečítajte si tiež:

 • žiadne relevantné články
Share: