Portál Zadanie.sk zverejňuje 30 000 projektov

Pre nečinnosť a nezáujem spoločnosti Atlas udržiavať a ďalej rozvíjať portál referaty.sk jeho hodnota neustále klesá. To nahráva do karát hodnotnejšiemu projektu Zadanie.sk. Zadania na vysokej škole majú neporovnateľne vyššiu úroveň a podliehajú prísnejšej klasifikácii, a to nehovorím o ich rozsahu a venovanému času na vypracovanie. Oproti referátom sú o úroveň a výpovednú hodnotu ďaleko vyššie. Zadanie.sk dnes zverejňuje väčšie množstvo kvalitného materiálu denne kontrolovaného a lepšie kategorizovaného. Je čas používať Zadanie.sk ako zdroj kvalitných informácii v tej pravej podobe.

Stránka referaty.sk oficiálne vznikla 1. októbra 2000. Predchádzal jej projekt www.referaty.miesto.sk zo začiatku roka 2000, ktorý položil základy budúcej domény aj poslania stránky. Od svojho vzniku sa projekt veľmi rýchlo rozvíjal a dostával do povedomia najmä mladej, študujúcej generácie. Zameraný bol predovšetkým na stredoškolákov. Neoslovil však len ich. Bola to vôbec prvá stránka, ktorá zverejňovala a kategorizovala texty pre tak širokú škálu vekovej skupiny. Ani dnes referaty.sk nenavštevujú už len študenti základných, stredných a vysokých škôl. Aj mnoho takých ľudí, ktorí si na školské lavice už len spomínajú. So svojou rozsiahlou databázou študijných materiálov je zdrojom referátov, ťahákov, životopisov, slohov, úvah, SOČiek, vypracovaných maturitných otázok či diel v čitateľskom denníku na Slovensku aj v Českej republike. Počet 30 000 zverejnených referátov dosiahne za 10 rokov svojej existencie. Neplatí už však, že patrí k najväčšej databáze.

Okrem slovenčiny sa na stránke nachádzajú tiež referáty písané v českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a talianskom jazyku. Svojimi prácami do databázy prispelo nespočetné množstvo autorov. Portál zaznamenával denne niekoľko tisíc návštevníkov, pričom počas „sezóny“ (uzatváranie známok, maturity) to býva aj viac ako 10.000 ľudí. Systém vygeneruje do 50.000 stránok a poskytne niekoľko desiatok tisíc referátov každý deň. Stránka referaty.sk je najnavštevovanejšou v oblasti vzdelávania na slovenskom internete (podľa NAJ.sk) a patrí medzi 30 najnavštevovanejších spomedzi všetkých internetových stránok na Slovensku.

Tieto čísla mám ako bývalý spolupracovník, keď som na tomto projekte spolupracoval s jej ďalšími troma autormi. Čísla pochádzajú z roku 2002, dnes sú už riadne staré. Svoj účel splnia v závere tohto článku. Nie som autorom referaty.sk ani tejto myšlienky. V čase, keď som bol zainteresovaný do jej tvorby to bola pre mňa prvá skúsenosť s jazykom PHP a mal som prístup k databáze a obsahovej časti projektu. Stránka bola v danom období veľmi populárna aj vďaka výborným rozhodnutiam autora Michala Meška a neschopnosti konkurencie. Webstránka bola predaná spoločnosti Atlas 10.6. 2004.

1.10. 2007 štartuje Zadanie.sk. Od nuly začína budovať databázu zadaní, seminárnych prác, referátov, prednášok, semestrálnych prác, vypracovaných otázok, poznámok, … a všetkého čo študent potrebuje. Projekt je zameraný na vysoké školy. Po troch rokoch realizujeme skromného konkurenta pre projekt s výbornou návštevnosťou a veľmi bohatou databázou.

Na začiatku mi bolo jasné, že projekt potrebuje nálepku originality. Postačí veľmi jednoduchá vec, ktorá spôsobí prevrat. Konkurencia navyše nepracuje so študentami a nie je priamo medzi nimi. Tí ktorí rozhodujú, sú nekompetentní a nerozumejú trhu do ktorého referaty.sk zapadá. Sú neschopní viesť projekt ďalej ako úspešne sa rozvíjajúci. Autori Zadanie.sk sú študenti vysokej školy a vedia, čo študent potrebuje. My sme kompetentní niesť  motto celého projektu referaty.sk – všetko, čo študent potrebuje.

Do boja s konkurentom ide Zadanie.sk so zdieľaním kompletných dokumentov, ktoré obsahujú vypracované zadania a dokumenty presne tak ako boli odovzdané na vysokej škole. Ide o spracované dokumenty s formátovaním, odstavcami, obrázkami, ilustráciami, tabuľkami. Prichádza s rozsiahlou kategorizáciou do troch inštancií s prepracovaným návodom na kontrolu a zverejňovanie každého jedného zverejneného materiálu. Autori postavili projekt na kvalite a neriešili kvantitu. Na konci novembra 2009 zverejňujeme viac materiálov ako referaty.sk. Už oveľa skôr kvalitatívne prekonávame zanedbanú databázu referaty.sk, ktorá stále v sebe obnáša len holé neupravené a neformátované texty – bez kľúčových slov, odporúčanej literatúry, bez možnosti stiahnutia náhľadu do referátu.

Zadanie.sk je podobná a tak rozdielna stránka ako referaty.sk. Aj u nás neustále platí, že návštevník môže stiahnuť v dobrej viere niečo iné čo v skutočnosti očakáva. Hovorí sa tomu „mačka vo vreci“. Zadanie.sk zdieľa viac ako 80 % projektov závislých na registrácii, počte kreditov alebo inak spoplatnených. Ide však o hotové použiteľné a kvalitné materiály, ktoré sú pred zverejnením dôkladne a presne skontrolované. Aj preto sme ako jediní na trhu ponúkli po neúspešnom stiahnutí podať reklamáciu. Autor zadania má možnosť pridať dokumentáciu k zadaniu, ktorá obsahuje niekoľko strán z prednášok, alebo vyplnených otázok, alebo obsah, či skutočnú dokumentáciu k počítačovému programu. Tento súbor je úplne zadarmo bez ohľadu na jeho veľkosť. Záujemca má takto možnosť zistiť kvalitu práce. Okrem toho dopĺňame a kontrolujeme za autora vyplnenie profilu zadania. Vybrali sme najdôležitejšie informácie, ktoré zverejňujeme aby sme poskytli možnosť overiť si kvalitu zadania. Máme s touto technikou a prevádzkou projektu nemalé náklady a preto sme sa rozhodli kvalitu spoplatniť. Nejedná sa však o projekt, ktorého zadania sú nedostupné. Jedinečný a originálny a nikdy nemenný kreditný systém sa stal základom pre rýchly nárast počtov zadaní. Opäť prevážne kvalitných. Za zverejnenie zadania pripisujeme kredity, ktoré užívateľ môže použiť na stiahnutie iného zadania. Platí veľmi jednoduchý a ľahký spôsob ako vytvoriť sieť dokumentov. Ak máš o niečo záujem, prines aj ty na trh svoje zadania a trh ti dá na výber akékoľvek iné zadania. Koľko zadaní chceš, toľko zadaní dostaneš. Motivácia pre poskytovateľov obsahu je ale tá, že ak autor donesie kvalitné zadania, dostane za nich väčší počet menej kvalitných zadaní. Nie je preto pravdou, že bez vkladu finančných prostriedkov nemôžem stiahnuť nič, alebo len nekvalitné materiály. Zadanie.sk svoj obsah nespoplatňuje ale obmedzuje ho na úkor nákladov spojených s prevádzkou portálu.

Slovo zadanie študent počas jedného semestra na vysokej škole vysloví nespočetne krát. Zadania na vysokej škole majú neporovnateľne vyššiu úroveň a podliehajú prísnejšej klasifikácii, a to nehovorím o ich rozsahu a venovanému času na vypracovanie. Oproti referátom sú o úroveň a výpovednú hodnotu ďaleko vyššie. Zadanie.sk dnes zverejňuje väčšie množstvo kvalitného materiálu denne kontrolovaného a lepšie kategorizovaného. Je čas používať zadanie.sk ako zdroj kvalitných informácii v tej pravej podobe.

Záverom doplním čísla: Jednému užívateľovi sme zverejnili 418 zadaní. Najviac kreditov na virtuálnom konte 16 717. Tieto kredity mohol získať za zverejnenie vlastných zadaní a tiež pripočítaním kreditov pri ich sťahovaním iným užívateľom. Dohromady majú spolu všetci užívatelia 1 001 765 kreditov. Zadanie zverejnuje takmer 30 000 projektov a tieto materiály ponuka za 379 963 kreditov. Všetky zadania boli spolu zobrazené 21 119 950 krát. Bolo stiahnutých 246 638 projektov ak nerátam bezplatné stiahnutia projektov a dokumentácie.

štatistika ku dňu 12.01. 2010

Zadanie.sk zverejnilo 29 343 projektov

referaty.sk zozbierali do tejto chvíle 28 993 referatov

Antiškola.eu obsahuje 26283 materiálov

v databáze seminarky.cz je 14 627 prác

studentisobe.cz predávajú 10 969 prác

Databáza nnp.sk obsahuje 4 547 prednášok

V databáze Zones.sk sa nachádza viac ako 4 000 kvalitne prepracovaných študentských prác.

Prečítajte si tiež:

  • žiadne relevantné články
Share: