Prečo som sa rozhodol študovať na Technickej Univerzite, Fakulte elektrotechniky a informatiky v Košiciach? Moje dôvody boli jednoduché a prosté. Nebol to však iba cieľ získať titul inžinier. Vysokú školu som nakoniec dokončil a s odstupom času som sa zamyslel nad jej prínosom pre mňa. Možno tento článok bude prínosný pre tých, ktorí sa chystajú na vysokú školu.

Po skončení strednej odbornej školy som mal veľmi jasno v otázke, čo budem ďalej robiť. Bolo pre mňa správnym rozhodnutím pokračovať vo vzdelaní. Priznám sa, že to nebol jediný dôvod. Nechcel som ešte pracovať a vstávať každé ráno v pracovnom týždni do práce. A tiež som sa nechcel zúčastniť základnej vojenskej služby. Ale mojím hlavným cieľom bolo nadobudnúť vyšší všeobecný rozhľad, vyššie vzdelanie a získať vysokoškolský titul.

Pre môj plán sa po skončení strednej odbornej školy javila najvýhodnejšia cesta technického zamerania. Vyberal som si fakulty zamerané v oblasti informačných technológii. Mám záujem o informačné technológie, výpočtovú techniku, informatiku, riadiacu techniku a automatizáciu. V týchto oblastiach mám záujem získať čo najväčší rozhľad, pojmový aparát a skúsenosti pri riešení vysokoškolských zadaní. Na odbor výpočtová technika a informatika som bol prijatý na Fakultu elektrotechniky a informatiky, Technickej Univerzity v Košiciach.

Chcem, aby ma vysokoškolský život a akademické prostredie obohatili o nové poznatky do života. A tiež sa chcem zamerať na prax a reálny život, reálne problémy a potencionálne požiadavky v oblasti IT. Myslím si, že ak správne pristúpim k vzdelaniu, štúdium na vysokej škole mi ponúkne možnosť lepšej realizácie v mojej ďalšej kariére. Ponúkne mi tiež širokú škálu rôznych pozícii, v ktorých sa budem môcť presadiť v konkurencii na trhu rýchlo napredujúcich informačných technológii.

Mojím záujmom je, práca na projektoch a riešení problémov v tíme, čo predstavuje veľmi dôležitú súčasť vzdelávania na vysokej škole. Aj preto si myslím, že vysoká škola mi v tom veľmi pomôže. Teším sa na ďalšiu etapu štúdia a som plný očakávaní a odhodlania.

Ďalším, nie menej dôležitým dôvodom môjho štúdia práve na tejto vysokej škole, je zmena vyučovacieho procesu oproti strednej škole. Je to teda príjemná neformálnosť a otvorený prístup učiteľov. Z oboch strán sa očakáva, kritika a snaha riešiť potenciálne problémy.

Myslím, že štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky bude mať pre mňa zmysel, získam cenné kontakty, penzum informácii s ktorými budem schopný ďalej pracovať a následne ich aj prakticky využiť. A to aj preto, že sa to prejaví pri rôznych konzultáciách s profesormi a mojej práci na semestrálnych prácach a nakoniec aj na diplomovej práci. A tiež verím, že po absolvovaní vysokej školy sa dostanem na lepšiu úroveň na akej by som bol bez štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky v rovnakom čase. To je tá najvyššia priorita, ktorú však úplne sám ovplyvniť nedokážem.

Vybral som si takú vysokú školu, aby som ju neštudoval len zotrvačnosťou. Myslím si, že existuje pár vysokých škôl, ktoré by ma zaujímali a ktoré by som prešiel viac menej formálne. Dosiahol by som jeden cieľ – pre niekoho ten najdôležitejší – vysokoškolský diplom. Avšak radšej sa budem snažiť na vysokej škole vyššej úrovne a náročnosti, aby investícia štátu do môjho vzdelania bola čo najefektívnejšia. Doteraz sa mi veľmi dobre darilo v tých najťažších podmienkach a ak som nebol nútený k predpísanej činnosti nebola pre mňa prioritou.

Jedná vec je prihlásiť sa na vysokú školu – dostať možnosť tam študovať – a druhá vec je ju aj dokončiť a doštudovať. Je zopár veľmi slávnych ľudí ako Simon Cowell, Michael Dell, Walt Disney, Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, ktorí nedokončili vysokú školu. Aj napriek tomu, zažili obrovský osobný úspech. Kde je teda opodstatnenie vysokej školy a záruka úspechu na trhu práce? Ako je vôbec možné že niektorí ľudia dosiahli všetko čo chceli a iným sa to aj napriek veľkej snahe nikdy nepodarilo. Vysoká škola v ich živote nehrala žiadnu rolu.

Ak sa človek chce cítiť šťastný jeho očakávania sa majú zhodovať s jeho životnými podmienkami. Častý problém neúspešných ľudí je, že nedokážu rozoznať to, čo chcú od toho, čo naozaj potrebujú. Niekedy je to naozaj veľmi jednoduché a netreba veľa špekulovať – nakoniec zjednodušením si života zjednodušíte aj vaše požiadavky. Triezva inteligencia, to je presne to, čo nám pomáha sa rozhodovať. V tomto je to ako hra pokru. Nemôžete mať neustále len smolu. Ak poznáte rôzne stratégie, viete ich výborne hrať, môžete poraziť kohokoľvek. Ak by ste sa to učili na vysokej škole, tak máte len vyššie predpoklady zvíťaziť – nie však garanciu, že vyhráte. Môžete vyhrať desaťkrát no aj prehrať raz a prísť o všetky výhry. Konzervatívnym prístupom však budete profitovať z chýb slabých hráčov čo sa dá prirovnať k vašej výhode ak k štúdiu na vysokej škole budete pristupovať seriózne.

Vysokú školu som dokončil v roku 2009 – stal som sa jedným z jej absolventov a to aj napriek tomu, že v prvej polovici štúdia to bola veľká katastrofa. Nechýbalo veľa a nedokončil by som ju. Vydržal som aj v tých najťažších chvíľach, ktoré ma len posilnili. Trvalo mi dosť dlho, aby som našiel spôsob akým paradoxne neštudovať príliš veľa. Naproti tomu sa však bolo potrebné sústrediť na rozvoj schopností použiť poznatky vo svojom živote a takto si poradiť vo všetkých ťažkých situáciách – napríklad na skúške. Nakoniec – koľko percent informácii z knihy si pamätáte ak ju prečítate relatívne čo najrýchlejšie? Žijeme v dobe neuveriteľného množstva informácii a rôznych zdrojov. Je teda nemožné obsiahnuť všetko, ale je možné učiniť praktické kroky. Ak nájdete tú správnu knihu, nečítajte ju len – študujte ju. Robte si poznámky, diskutujte o nej s ostatnými ľuďmi.

Dnes nemôžem ľutovať moje rozhodnutie ísť na vysokú školu. A som tiež veľmi rád, že som jej absolventom. Odporúčal by som to všetkým, ktorí sú cieľavedomí, majú radi nové výzvy a chcú získať kopec informácii a skúseností. Nebojte sa zaťať aj o úroveň vyššie a neštudovať len zotrvačnosťou ak ste presvedčený o tom, že vysoká škola je správny prostriedok na to, ako niečo dosiahnuť. Rozhodne sa to oplatí. Ak to aj nevyjde, možno sa len zaradíte do zoznamu úspešných ľudí bez vysokej školy. Každopádne bude to len jedna z vašich životných skúseností.

Prečítajte si tiež:

  • žiadne relevantné články
Share: