BLOG.matuskocis.sk

Masívne Aplikovaný Infarktový Systém

05.Jún, 2009 v kategórii WEB  3 868 zobrazení

Prinášam svoj osobný pohľad na modulárny akademický informačný systém MAIS, ktorý bol nasadený po viac ako dvojročnej prípravnej a testovacej prevádzke. Vystriedal na svoju dobu vynikajúci Informačný systém Študent. Ťažko mi je hodnotiť 15 podstránok MAIS – rozhrania študent virtuálneho konta pre študenta piateho ročníka. Mal som však o čom písať.

Projekt realizuje tím firmy Dupres Consulting s.r.o. Používa sa v ostrej prevádzke na Trnavskej univerzite v Trnave, Technickej univerzite v Košiciach, na Prešovskej univerzite v Prešove a na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Obávam sa, či sa pridajú aj ďalšie univerzity. Obsahuje samostatné rozhrania Pedagóg, Študent, Referent, Elektronická prihláška, Administrátor a Verejný portál. Budem opisovať nasadenie rozhrania Študent, tak ako ho vidím ja ako študent piateho ročníka. Hodnotiť budem jeho používanie, poskytované informácie a hlavne funkčný model tohto systému.

Do ostatných rozhraní a modulov nevidím, tie nemôžem zhodnotiť. Domnievam sa, že je nasadenie ostatných rozhraní oveľa lepšie, pretože už horšie ako rozhranie študent byť azda nemôže. Som sklamaný, že MAIS vychádza k používateľom a prezentuje sa to ako super úžasná aplikácia a ešte navyše modulárna, pričom schopnosť modulárnosti nie je využitá ani na 10 percent. Nasadenie rozhrania Študent sa neoplatí komentovať. Je to zlé.

Na predmete Technológia softvérových projektov sme sa učili, ako navrhnúť softvér, ako realizovať požiadavky od klienta, ako vytvoriť funkčný dátový a riadiaci model nejakej aplikácie. Učili sme sa ako má kvalitná aplikácia vyzerať. Fakulta elektrotechniky a informatiky by mala ísť príkladom, alebo si azda mám myslieť, že v praxi je to inak? Nasadenie MAISu tak, ako ho vidím ja ako absolvent TUKE FEI je ukážka ako by to nemalo vyzerať. Dokonca som bol v rámci predmetu Technológia softvérových projektov 2 riešiteľom aplikácie, ktorá mala výrazne lepšie prepracovaný systém ovládania a zobrazovania informácii ako je to v tomto drahom modulárnom systéme (porovnanie IS Študent a MAIS).

Neviem prečo má aplikácia samostatný prekladový formát pre vykonávacie súbory (.mais). Aj predchádzajúci informačný systém používal vlastný formát pre súbory a ukázalo sa to neskôr ako nesprávne riešenie, keďže nebolo možné robiť dodatočné zmeny po „expirácii” autora tohto formátu. Ak sa o 5 rokov celý projekt zastaví, nebude živej duše, ktorá by rozumela tomu, čo je obsahom súborov vo formáte .mais. Myslím si, že nie je na to dôvod používať vlastný formát. Existuje dostupná technológia, programovacie jazyky a metódy, na programovanie riešení pre úlohy a problémy, ktoré má MAIS plniť. Dôkazom, že to takto funguje sú Google Docs, Terapad Pro, Google Analytics, Zoho writer 2 a mnoho ďalších.

Členom tímu Dupres Consulting s.r.o. rád poskytnem bližšie informácie, ako sa tvorí aplikácia, ktorá je na používanie jednoduchá, má užívateľsky sústredený (tvorený) obsah, služby a API, aplikačné spracovanie a využíva modulárnosť na 100%. Prípadne ďalšie aplikácie, ktoré sú neporovnateľne lepšie ako MAIS.

Skúste si zobraziť preložený zdrojový kód úvodnej index stránky po prihlásení. Neoplatí sa mi to komentovať. Pýtam sa tiež na čo mi sú odkazy na ostatné fakulty po prihlásení do môjho virtuálneho konta. V osobných nastaveniach mám nepotrebné informácie ako sú čísla čipových kariet, číslo študenta, číslo štúdia. Tiež sa pýtam, ako využijem informáciu Kód predmetu. Všetko sú to pre mňa, ako študenta, nepoužiteľné čísla. Chýba mi tiež support vo forme online formulára, kde môžem napísať svoj postreh, prípadne sa niečo spýtať. A nie mailovať na nejaký fakultný mail.

Medzi použitými technológiami nevidím Ajax a ani využitie javascriptových knižníc. Načítavanie iba konkrétnej časti webovej stránky (a využitie XMLHttpRequest) patrí dnes k prvým požiadavkám pre internetové aplikácie pre použitie v prevádzke so samostatným aplikačným serverom. Rovnako tak použitie frameworku ako je to v obľúbenej aplikácii Facebook. Nemôžem však písať o tom, že ho MAIS nemá, keďže to nie je vidieť. To, akým spôsobom sa aplikácia MAIS javí, sa domnievam, že ho má na veľmi nízkej úrovni, alebo dokonca vôbec. Bez frameworku sa dnes veľké aplikácie neprogramujú.

Prekvapila ma informácia, že odporúčaným prehliadačom na prácu s MAISom je Mozilla Firefox. Pričom údaj z novembra 2008 vraví, že Mozilla firefox má podiel 31,1%. Vedúcim prehliadačom, pre ktorý by mal byť prioritne MAIS programovaný a testovaný je Internet Explorer s podielom 59,5%.

Po kliknutí na záverečná práca vidím informácie o mojej záverečnej práci až po jej samotnom nájdení v dlhom zozname všetkých záverečných prác. Nezmysel. Tieto informácie, ktoré získam kliknutím na zobraziť mám ako študent mať po prvom kliku na menu. Chýba hodnotenie, posudok, priame údaje o pridelení zadania záverečnej práce.  Chýba tiež abstrakt upravený študentom, alebo zjednotený s vedeckou knižnicou TUKE, ktorá abstrakt má. Knižnica má oveľa viac informácii ako MAIS. Priestor na tieto údaje tu je, ale chýbajú a nechápem prečo. Pýtam sa, na čo mi je informácia databázového typu ako je ID mojej práce. Moja práca ma ID 392 a to ma absolútne nezaujíma. MAIS nepodporuje informáciu, že som nezískal zápočet. Pravdepodobne tieto informácie do MAISu z predchádzajúcich rokov neboli prenesené. Všimol som si akýsi vážený študijný priemer: 60.9565. Mám veľký úsmev. Zrejme je vypočítaný z hodnoty 100. Takže to sa asi zmenili normy alebo čo. Doteraz to bolo číslo známok a nie percent. Chcel by som vidieť, či niekto dostal prospechové štipendium, keby sa tieto čísla bez delenia vložili do inej aplikácie, ktorá určuje kto dostane a kto nedostane štipendium a v akej výške. A pritom systém MAIS v plnej miere zodpovedá novele zákona 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľmi vtipné sú pre mňa aj aktuálne informácie v ktorých samozrejme nechýba upozornenie o odstávke systému. Keby to aspoň nebolo každé dva dni.

04.06.2009
Odstavka systemu MAIS
4.6.2009 19:00-20:00
Dna 4.6.2009 od 19:00 do 20:00(odhadovany cas) bude odstavka systemu MAIS z dovodu upravy systemu.

02.06.2009
Odstavka systemu MAIS (serverov)
6.6.2009 8:00-15:00
Dňa 6.6.2009 od 8:00 do 15:00(odhadovaný čas) bude systém MAIS nedostupný, z dôvodu údržby serverov.

Keď už potrebujem spraviť odstávku, plánujem ju na offtime, čiže nočné hodiny. Pripomínam, že je uvedené, že MAIS je v OSTREJ prevádzke. Odstávky a úpravy systému sa mali úplne doriešiť v testovacej prevádzke (systém MAIS bol ohlásený už keď som bol TRETIAK a vyberal som si semestrálny projekt) Mám si snáď myslieť, že MAIS je šitý horúcou ihlou? Ak tomu tak je, tak radšej prosím dajte späť IS študent. Ak by som urobil ja to isté pri programovaní internetovej aplikácie na hodnotenie vedomostí (je hlavnou časťou mojej diplomovej práce), a odovzdal nedokončenú aplikáciu, pravdepodobne by som diplomovú prácu neobhájil (je myslené odovzdanie nefunkčnej aplikácie, čo je výsledkom neschopnosti študenta naprogramovať systém správne). Ešte raz upozorňujem kompetentných, že máte napísané, že MAIS sa používa v ostrej prevádzke.

Snažím sa vyjadriť svoj názor na MAIS, tak ako ho vidím ja, no musím sa skloniť pred nasledovným funkčným výmyslom. Isté informácie sa neustále posielajú metódou post, čo zabraňuje použitiu tlačítka späť alebo obnovenie stránky F5 (namiesto toho vybehne dialógové okno s upozornením). Tieto tlačidlá sú bežne pri práci s aplikáciou používané skúsenejšími používateľmi formou mouse gestures. Možnosť vrátiť sa späť kliknutím na tlačítko v internetovom prehliadači je intuitívna. Takýto softvér má, tlačítka na navigáciu pretože sa bežne na webových stránkach používa. Tím programátorov MAIS použil nasledovnú trápnosť.

<form id=”vyber_stud_program” method=”post” class=”right”

action=”zvolStudijnyProgramStudia.mais”>

<div>

Študijný program štúdia:

<img style=”margin-top: -1px; margin-bottom: -2px”

src=”img/student/icon-stud_platne.gif”

alt=”Platné”

title=”Platné” />

<strong>2643IST11,

Informačné systémy a technológie

(5.rok,

LS),

FEI</strong>

</div>

</form>

Dovolím si tvrdiť, že spomínaná vada tejto aplikácie je absolútne smiešna. Odporúčam tieto POST premenné odosielané formulárom každým kliknutím posielať prostredníctvom SESSION, COOKIES, alebo si ich jednoducho po prihlásení držať nemenné.

Dnes sa v tabuľkových prehľadoch používa striedanie otieňov dizajnu (myslené striedanie tmavého a svetlého riadka tabuľky). Ide o inteligentný dizajn. Poskytol by som pre návrhárov grafického layoutu základné školenie v tejto oblasti, resp. odporučím literatúru alebo internetové zdroje.  Alebo sa páni návrhári chváľte riadkami v tabuľke oddelenými čiarou. Veď prečo nie.

Vo všetkých výpisoch vo forme tabuľky je na konci aj legenda, čo daná skratka znamená. Použitie skratky v úzkom stĺpci tabuľky je formalitou. No však zrejme na podstránke Hodnotenie predmetu štúdia použijem buď vlastnú fantáziu, alebo slovník termínov https://mais.tuke.sk/dokumenty/MAIS_slovnik_pojmov.pdf

Čo sa týka miesta je maximálne dostatočný na vypásanie celého názvu. Ak by som bol šéfom návrhára, a uvidím takéto šetrenie miesta, návrhár letí zo svojej pozície v okamihu, keď mi tento návrh ukáže. Skratky sú použité v tabuľkových výpisoch, avšak tieto skratky sú v DÁTOVOM SKLADE tejto super aplikácie uložené aj celým názvom. Predpokladám, že to tak je. A preto nie je dôvod nepoužiť inú premennú, ktorá bude obsahovať načítanú hodnotu z databázy celým názvom a nie skratkou termínu. Vadia mi skratky na iných ďalších miestach ako je skratka LS, kde nie je legenda a je dostatok miesta  na vypísanie celého názvu Letný semester. Rovnako tak aj Fakulta: FEI Obdobie: LS. Ešteže na podstránke Prehľad termínov hodnotenia predmetu štúdia sú názvy predmetov celé, a nie ich skratky. Nejakým zázrakom sa do premennej dostala celá hodnota a nie skratka predmetu.

Nehodlám znižovať úroveň tohto článku a hodnotiť túto časť výpisu Zvolené predmety štúdia. Ak nie je otestovaná funkčnosť výstupov, tak podstránka do ostrej prevádzky nesmie ísť. Veď stačí neaktivovať modul, ktorý neurobí odkaz v menu. Na tejto stránke, v mojom prípade pre piataka, nie sú žiadne informácie a predsa sa zobrazila. Ak by som takúto možnosť v mojej aplikácii odovzdanej ako zadanie k zápočtu na predmet TSWP2 vo funkčnom modely pripustil, tak sa o zápočet bojím!

Nevidím využitie žiadneho otáznika, návodov, vysvetliviek, podobne ako to majú aplikácie od “googlačov”. A pritom, že vznikol a používa sa MAIS nikto nevraví, nikto nepoukazuje aha, máme ho, pozrite sa, aký je úžasný. Nikto sa nesnaží MAISovi priblížiť, podobať sa mu. Naproti tomu, každý by najradšej mal aplikovanú niektorú z výborných funkčných nápadov od “googlačov”. Ja už som sa rozhodol. V budúcej aplikácii si informácie po prihlásení budem neustále posielať metódou post, a tak znemožním konfortne používať aplikáciu tlačítkami späť a obnoviť.

Myslel som si, že nebudem mať o čom písať. Myslel som si, že na tých 15 podstránkach, ku ktorým sa mám možnosť preklikať po prihlásení do virtuálneho konta v rozhraní študent nájdem maximálne 2, alebo 3 funkčné chyby. Že tu nájdem to, čo som opísal som skutočne prekvapený. Ja som svoje už napísal, aj keď zďaleka nie všetko. Navyše, keď som videl iba jedno rozhranie. Nech si o tom urobia úsudok zodpovední. Musel by som sa hanbiť, ak by som bol členom tímu vývojárov MAISu.

Chcel by som vidieť študenta, ktorý je spokojný s informáciami, ktoré mu MAIS poskytol. MAIS je predchodca „ešte lepšieho” informačného systému. Študenti si už zvykli, že keď niečo chcú zistiť, alebo vybaviť majú na to študijné oddelenie, katedry (pani Sidárovú – platí pre odbor VTI) a nie MAIS na úrovni aplikácie s rozpočtom v 6 ciferných číslach. Oveľa vážnejšie funkčné chyby sú pri rozhraní Pedagóg. Aj keď som ho nevidel, dovolím si opísať stav tohto rozhrania podľa toho, čo o ňom tvrdia profesori. Tí sú na rozdiel od študentov nútení s aplikáciou pracovať.  Otvorene hneď niekoľko profesorov priznáva, že majú zlé sny, ak majú zapisovať zápočty do MAISu. Úprimne ich ľutujem. Súčasný stav prezentuje aj nasledovný obrázok, ktorý je zverejnený so súhlasom profesora na obrázku.

mais_fun_by_nolimitsk.jpg

Prečítajte si tiež:

 • žiadne relevantné články
:,

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

19 komentárov k tomuto článku

 • woody

  dobry clanok :)

  pripojim este jeden moj postreh.velmi uzitocna vec v starom systeme bolo zobrazenie poctu prihlasenych studentov na skusku. v maise to chyba, a teda nikdy nevies, ked sa ides prihlasit na skusku, ci z je plna alebo nie a pripadnej do akej miery. planovanie skusok je tym padom de facto nemozne. pritom implementacne ide o uplne prkotinu.

 • admin

  je to skandal. MAIS nesklamal len mna. Samotna cena produktu je uz skutocne bez komentara, ktora hranici s trestnym cinom neopravneneho obohacovania. Viem o niekolkych timoch sikovnych pracovnikov, ktori su schopni nieco podobne v nepomerne lepsej kvalite naprogramovat za rok. Staci im k tomu najmodernejsia technika a 1/5 nakladov MAISu.

 • pierko

  opat a zas sa niekto poriadne nabalil za statne peniaze. Mala by sa o to zaujimat markizacka palba a odvolat ministra

 • marian bodnarik

  presne tak, a este by som k tomu celemu povedal, ze tato aplikacia nestala ani zdaleka len 33.333 Eur… a tiez ma zaraza vec, ze ked sme “my studenti” chceli pre skolu v ramci diplomovej prace navrhnut takyto system, bolo nam to zamietnute!!! pytam sa preco? preco sa niekto rozhodne investovat miliony do toho, co by mu studenti spravili skoro zadarmo??? a nebola by to dobra vyzitka skoly, ze tento system bol navrhnuty nasimi studentami? nie, na slovensku je to tak!

 • tapinka

  Ahojte s Vami suhlasím všetkými,na 1MIL.% LEBO TOT JE NIECO desné, nevydiať mená prihlásenýchm počet, a hladať kolonku kde sa mám vo bec prihlásiť je pod vysokoškolskú úroveń a je furt mimo prevádzky.IS bolo 10000 x lepšie. pREčO NEMôžEM VIDIEť POčET prihlásených na skúšku a TB resp. meno.???????

 • skfist

  a k tomu tie verzie… RC23 som v skutku este nevidel… a to bola starsia verzia… momentalne tam je uz zase RC10… pani z nemenovanej spolocnosti asi nerozumeju pojmu (R)elease (C)andidate, a este by ma zaujimalo ze ked uz je ten MAIS v ostrej prevadzke… preco je to stale len RC verzia a nie RTM… pani z nemenovanej spolocnosti spravili velku hambu…

 • james144

  videli ste AIS2? To je ešte horšie a je user friendly asi ako DOS. Ale zase funguje výborne. Mne vadí že neviem nájsť rozvrh podľa miestnosti alebo vyuujucého na IS student to šlo v pohode a keď som niečo potreboval od vyučujúceho proste som sa pozrel kde sedí a kedy kde učí a vždy som ho tam našiel. Na maise musím písať mail na ktorý zase polovica vyučujucích nereaguje takže beháme jak v dobe kamannej :( O tom čo teraz urobili z tým prihlasovaním do rozvrhu ani nehovorím a ešte to spustia v piatok večer…ktorý normálny človek je v piatok večer doma?

 • Lucy

  Zdravim, davam do pozornosti aktuality na stranke FEI. Stare IS, aj ked po prihlaseni prilis vela uzivatelmi padlo (co tak osetrit tento problem? lepsie masiny, serverovna?), fungovalo v dostatocnej miere a dali sa z neho zistit vsetky potrebne informacie. MAIS robil problem so zapisovanim predmetov, to, ze systém dovolil pri prihlasovaní do rozvrhových jednotiek prekročiť kapacitu miestnosti je taktiez nepodstatne, ved o nic nejde, vsakze? Mozeme sa zapisovat na predmety mesiac. Sme odkazani na sledovanie stranky fakulty, kde sa kazdu chvilu menia informacie, niekedy naozaj “uzitocne” a tie si mame medzi sebou sirit my! Citujem: “Prosím, rozšírte tieto informácie medzi sebou.” Nemoze to zacat konecne niekto riesit? Ako dlho z nas budu robit hlupakov? To, ze pre niekoho to bolo vyhodne, zarobil si peniaze, neznamena, ze sa neda priznat chyba a stiahnut tu najhorsiu vec, s ktorou som sa nielen pocas svojho studia ale dovolim si povedat, ze pocas celeho zivota stretla- MAIS-om. Keby som nestudovala na FEI, ale na pravnickej fakulte, toto neriesim zbytocnym vylievanim si duse a zvysovanim krvneho tlaku, ale pravnou formou.

 • mato

  S tym poctom prihlasenych na skusku som sa obratil na ten mail kde treba pisat postrehy a odpoved bola, ze ak je kapacita plna tak sa uz neda prihlasit…dovod na taku funkciu nevidia

 • io

  MAIS – konecne system, ktory dava priestor emociam, aneb tak vela pocitov a tak malo informacii… ked sa dokaze FEI znizit na taku uroven, ze spokojne vyuziva “nedozretu kukuricu vo vreci” a nepride s niecim vlastnym a sitym na mieru skoly… nemame dost sposobilych ludi na KPI, co by boli schopni nieco dat dokopy.. ok, a co UVT.. mimochodom, preco nepresiel “stary IS” na rovnaku platformu ako MAIS.. a ked je taky uzasny, preco si ho neobstara aj UPJS, nech uz vsetci mame unifikovany system (a problemy)

 • Lucy

  Mato, ja nehovorim o prihlasovani na skusku, to sme minuly semester riesili zapisovanim sa na papier na kazdom predmete.. Hovorila som o zapise predmetov, ktory doposiel stale nefunguje, stale cakame na najhorucejsie novinky na fei.tuke.sk :)

 • Mauro

  Zdravim vsetkych nahnevanych ludi :) ja sice mais nepouzivam kedzes studujem na UPJS ktora pouziva ako vecina vysokych skôl na slovensku produkt UPJSky AIS (Akdemicky Informacny System) a aj ked vela pouzivatelou AISu ma podobne pocity ako vy “Maisaci” tak si myslim ze pri pouzivani Maisu ako tak od vas citam by sa im postavili vlasy :D … co som chcel vlastne povedat je ze dve velke univerzity sidliace v kosiciach doslova par metrov od seba (TU a PF UPJS) nevedia zacat spolupracovat na takej veci ako je urobenie co najlepsieho systemu vyhovujucemu vsetkym ale ako na truc si TU radsej zakupi nieco co vzniklo v sukromnej firme (MAIS) cize s beznymi potrebami VS nemaju asi tolko skusenosti ako ked sa to robi na Akademickej pôde (AIS)… AIS sam o sebe tiez niejde samozrejme dokonaly ale pouzivanie tohto systemu je uz tusim na 14 alebo 15 skolach po celom slovnsku co svedci o tom ze pravdepodobne bude kvalitnejsi preco taka velka skola ako TU nesiahne po tomto rieseni ? Tuto otazku nech si zodpovie kazdy sam prajem vsetkym studentom vela trpezlivosti s Akademickym Systemom v akejkolvek forme :)

 • elanor

  ja len ze co sa tyka toho firefoxu, myslim ze keby bol system optimalizovany pre IE by to bola chyba – nehladiac na rozsirenost.
  IE je komercna aplikacia a nemozete nikoho nutit aby si kvoli nejakemu systemu kupoval cely windows. z tohto hladiska je lepsie podporovat dostupnejsie a otvorene produkty.

 • Mata

  Ahojte a to neviete, ako z nami vydrbali u nas na skole, nefunguje ani to ako zapisat znamky, ucitelia neakceptuju zapisy lebo sa to neda im otvorit, a hlavne od maja do septembra som bola doma, lebo U NAS NA SKOLE NEVEDELI UROBIT PREDZAPIS DO DALSIEHO ROCNIKA… A to si predstavte ze teraz zacina 3 kolo zapisu, lebo este nie su v MAISE vychytane vsetky predmety, na ktore chodime a hlavne ma stve, ze ide o POVINNE PREDMETY… Kto to kedy videl, aby sa student na POVINNY predmet prihlasoval uz treti kraat, lebo to nechce akceptovat zapis!!!! A co tak si sam urobit rozvrh, na to rovno zabudnite a co sa tyka skusok… U nas to vyriesili Salamunsky… Pises sa do zoznamu na dverach…. Jaaaj a Este jedna Pikoska, dali nam ho do prevadzky pocas skuskoveho obdobia v dobe predzapisov a na zapizanie znamky sme cakali az 2 mesiace….

  A ako U NAS na PU skoro 90% ludi tvrdi, ze lepsi a prehladnejsi bol AIS, aspon sme tam vedeli urobit vsetko, co sme potrebovali a dokonca aj rozvrh!!!

 • Luky

  Ahojte
  mam podobne skúsenosti s maisom. od prihlásenia do odhlásenia len nadávam a to som sa uz preklikal cez rôzne systemy. No na rozdiel od nich MAIS musim pouzivat.
  ak nevadi dam sem link na facebook:
  http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=116371544277&v=wall

 • Vojto

  Moderny system nemusi vyuzivat Ajax a neviem jake chmary. Staci ak bude fungovat, hoci aj bez toho.

  MAIS nefunguje poriadne tak ci tak, napriklad ked si zablokujes javascript, tak si skoncil. A javascript tam vobec nic nerobi.

  K teme: http://blog.infinite.sk/5-chyb-ktore-urobil-mais-aby-vasa-aplikacia-n

 • zdenoeddie

  Ahojte
  ja som cele bakalarske studium odkrutil na FIT VUT v Brne, kde sme pouzivali mozno niektorym znamy system WIS. Jednalo sa o prehladny system, ktory studentom poskytoval vsetko co bolo treba, bol vytvoreny univerzitou, v podstate zadarmo.
  Teraz som nastupil na FEI TUKE na inzinierske studium, a je to hotovy bordel, chaos, bohuzial nielen s MAISom, ale vsade, vyucujuci si robia so studentmi co sa im zachce, atd.
  Vedel som ze nase skolstvo pada, ale ze az takto, to ma prekvapilo. Snad nejak tie 2 roky vychodim, a viacej nechcem mat s touto bandou nic spolocne.
  Chceme dobehnut ceske skolstvo ako sa vsade vyhlasuje? Preco sa neucime od nich, preco peniaze neinvestujeme do niecoho co bude mat nejaky prinos pre vyuku, ale vyhadzuju sa na take doslova picoviny ako je MAIS, a dalsie totalne zbytocnosti. Hanba vedeniu!

 • jozo

  celkom vas chapem.
  skuste s tym ale nieco spravit. napriklad cez studentsky senat, alebo nieco take.
  ako nahradu skuste navrhnut SIS (http://is.cuni.cz/). tento system je pisany priamo studentmi a zamestnancami MFF/informatika UK, a vdaka jeho jednoduchosti a dalo by sa povedat aj genialnosti, sa rozsiril z interneho systemu MFF na celu UK. v sucasnosti sa uz pouziva aj na czu.cz, a mozno aj inde (nemam overene)
  ps: pozriet si, ako to vyzera a funguje mozete na http://is.cuni.cz/studium, je tam anonymous pristup

Napísať komentár

Obľúbené výroky

Čas má plné vrecko prekvapení. — Jan Werich